Zkratky

Co znamená zkratka WIPO? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

WIPO


Co znamená zkratka WIPO Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Mezinárodní organizace

Zkratka WIPO znamená:

World Intellectual Property Organization

Zkratka WIPO má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka WIPO znamená:

Světová organizace duševního vlastnictví

Zkratka WIPO patří do kategorie Mezinárodní organizace a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nyní už nejspíš víte, co se skrývá pod zkratkou WIPO. Neručíme za přesnost informací. Možnost chyb vyhrazena. Berte prosím v potaz, že stejná zkratka se může skládat z různých slov s naprosto rozdílným významem.

Víte kdo má svátek v listopadu nebo v prosinci? Navštivte web se seznamem svátků kde se to dozvíte.