Zkratky

Co znamená zkratka WBG? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

WBG


Co znamená zkratka WBG Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Mezinárodní organizace

Zkratka WBG znamená:

World Bank Group

Zkratka WBG má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka WBG znamená:

Světová banka

Zkratka WBG patří do kategorie Mezinárodní organizace a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě jste se dozvěděli definici zkratky WBG. Neručíme za přesnost informací. Možnost chyb vyhrazena. Berte prosím v potaz, že stejná zkratka se může skládat z různých slov s naprosto rozdílným významem.

Zavzpomínejte na klasiské hry zvané Arkády. Manic miner, Pacman nebo Lemmings si nyní můžete zahrát zdarma a online ve vašem prohlížeči.