Zkratky

Co znamená zkratka UNU? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

UNU


Co znamená zkratka UNU Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Mezinárodní organizace

Zkratka UNU znamená:

United Nations University

Zkratka UNU má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka UNU znamená:

 

Zkratka UNU patří do kategorie Mezinárodní organizace a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nyní už víte, co znamená zkratka UNU. Neručíme za přesnost informací. Možnost chyb vyhrazena. Berte prosím v potaz, že stejná zkratka se může skládat z různých slov s naprosto rozdílným významem.

Víte jak vypadá vlajka Hondurasu, vlajka Belize nebo vlajka Makedonie?