Zkratky

Co znamená zkratka UNSSC? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

UNSSC


Co znamená zkratka UNSSC Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Mezinárodní organizace

Zkratka UNSSC znamená:

United Nations System Staff College

Zkratka UNSSC má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka UNSSC znamená:

 

Zkratka UNSSC patří do kategorie Mezinárodní organizace a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Na této stránce jste se dozvěděli, co znamená zkratka UNSSC. Neručíme za přesnost informací. Možnost chyb vyhrazena. Berte prosím v potaz, že stejná zkratka se může skládat z různých slov s naprosto rozdílným významem.

Máte občas problémy s operačním systémem Windows? Nejste v tom sami. Část lidí tyto problémy řeší přechodem na jiný operační systém a část díky vzteku vymýšlí vtipy o Windows.