Zkratky

Co znamená zkratka UNIDO? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

UNIDO


Co znamená zkratka UNIDO Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Mezinárodní organizace

Zkratka UNIDO znamená:

United Nations Industrial Development Organization

Zkratka UNIDO má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka UNIDO znamená:

 Organizace OSN pro průmyslový rozvoj

Zkratka UNIDO patří do kategorie Mezinárodní organizace a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě jste se mohli dozvědět podrobnosti o zkratce UNIDO. Veškeré uvedené popisy zkratek a akronymů jsou bez záruky. Neručíme za pravdivost uvedených informací. Berte prosím v potaz, že stejná zkratka se může skládat z různých slov s naprosto rozdílným významem.

Víte co je to CWG a TFTC? Pokud holdujete hře geocaching, tak určitě ano.