Zkratky

Co znamená zkratka OAS? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

OAS


Co znamená zkratka OAS Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Mezinárodní organizace

Zkratka OAS znamená:

Organization of American States

Zkratka OAS má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka OAS znamená:

Organizace amerických států

Zkratka OAS patří do kategorie Mezinárodní organizace a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě nyní už asi víte co znamená zkratka OAS. Definice zkratek a zkratkových slov jsou bez záruky. Berte prosím v potaz, že stejná zkratka se může skládat z různých slov s naprosto rozdílným významem.

Jste zamilovaní? Pokud je odpověď kladná, pošlete svému miláčkovi zamilovanou SMS. SMS pro kluka nebo SMS pro holku jsou zdarma.