Zkratky

Co znamená zkratka IUCN? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

IUCN


Co znamená zkratka IUCN Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Mezinárodní organizace

Zkratka IUCN znamená:

International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources

Zkratka IUCN má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka IUCN znamená:

 Mezinárodní svaz ochrany přírody

Zkratka IUCN patří do kategorie Mezinárodní organizace a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě jste na stránce popisující zkratku IUCN. Definice zkratek a zkratkových slov jsou bez záruky. Berte prosím v potaz, že stejná zkratka se může skládat z různých slov s naprosto rozdílným významem.

Pokud se zajímáte o historii a ještě jste nenavštívili Terezín, určitě tak učiňte. Terezín se nachází v blízkosti Litoměřic.