Zkratky

Co znamená zkratka ITU? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

ITU


Co znamená zkratka ITU Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Mezinárodní organizace

Zkratka ITU znamená:

International Telecommunication Union

Zkratka ITU má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka ITU znamená:

 Mezinárodní telekomunikační unie

Zkratka ITU patří do kategorie Mezinárodní organizace a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nacházíte se na stránce s popisem zkratky ITU. Definice zkratek a zkratkových slov jsou bez záruky. Berte prosím v potaz, že stejná zkratka se může skládat z různých slov s naprosto rozdílným významem.

Znáte vlajku Dvora Králové Nad Labem - města známého svojí zoologickou zahradou?