Zkratky

Co znamená zkratka IRIN? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

IRIN


Co znamená zkratka IRIN Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Mezinárodní organizace

Zkratka IRIN znamená:

Integrated Regional Information Networks

Zkratka IRIN má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka IRIN znamená:

 

Zkratka IRIN patří do kategorie Mezinárodní organizace a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě jste se mohli dozvědět podrobnosti o zkratce IRIN. Definice zkratek a zkratkových slov jsou bez záruky. Berte prosím v potaz, že stejná zkratka se může skládat z různých slov s naprosto rozdílným významem.

Víte co znamená zkratka AYOR, JFGI nebo WIYF? Tyto a další zkratky naleznete na našem spřáteleném webu.