Zkratky

Co znamená zkratka IMF? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

IMF


Co znamená zkratka IMF Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Mezinárodní organizace

Zkratka IMF znamená:

International Monetary Fund

Zkratka IMF má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka IMF znamená:

Mezinárodní měnový fond

Zkratka IMF patří do kategorie Mezinárodní organizace a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nyní už nejspíš víte, co se skrývá pod zkratkou IMF. Definice zkratek a zkratkových slov jsou bez záruky. Berte prosím v potaz, že stejná zkratka se může skládat z různých slov s naprosto rozdílným významem.

Známé středočeské lázeňské město proslulé svojí minerální vodou. Víte o čem je řeč? Ano, jedná se o Poděbrady. Více zde.