Zkratky

Co znamená zkratka IDA? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

IDA


Co znamená zkratka IDA Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Mezinárodní organizace

Zkratka IDA znamená:

International Development Association

Zkratka IDA má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka IDA znamená:

 Mezinárodní asociace pro rozvoj

Zkratka IDA patří do kategorie Mezinárodní organizace a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nyní už víte, co znamená zkratka IDA. Definice zkratek a zkratkových slov jsou bez záruky. Berte prosím v potaz, že stejná zkratka se může skládat z různých slov s naprosto rozdílným významem.

Víte, že své vlajky mají i města? Víte jak vypadá třeba vlajka Ústí Nad Labem nebo vlajka Brna? Tyto a další vlajky naleznete zde.