Zkratky

Co znamená zkratka ICAO? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

ICAO


Co znamená zkratka ICAO Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Mezinárodní organizace

Zkratka ICAO znamená:

International Civil Aviation Organization

Zkratka ICAO má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka ICAO znamená:

Mezinárodní organizace pro civilní letectví

Zkratka ICAO patří do kategorie Mezinárodní organizace a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Na této stránce jste se dozvěděli, co znamená zkratka ICAO. Definice zkratek a zkratkových slov jsou bez záruky. Berte prosím v potaz, že stejná zkratka se může skládat z různých slov s naprosto rozdílným významem.

Vyzkoušejte Online Arkanoid! Jedná se o předělávku klasické hry známé z osmibitových počítačů. Případně jsou na výběr další online hry.