Zkratky

Co znamená zkratka IBRD? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

IBRD


Co znamená zkratka IBRD Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Mezinárodní organizace

Zkratka IBRD znamená:

International Bank for Reconstruction and Development

Zkratka IBRD má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka IBRD znamená:

Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj

Zkratka IBRD patří do kategorie Mezinárodní organizace a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě nyní už asi víte co znamená zkratka IBRD. Neručíme za pravdivost a aktuálnost informací zde uvedených. Berte prosím v potaz, že stejná zkratka se může skládat z různých slov s naprosto rozdílným významem.

Znáte vlajky měst ČR? Například vlajka Hradce Králové, vlajka Litoměřic nebo vlajka Litvínova?