Zkratky

Co znamená zkratka EUR? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

EUR


Co znamená zkratka EUR Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Měny

Zkratka EUR znamená:

Euro

Zkratka EUR patří do kategorie Měny a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nyní už nejspíš víte, co se skrývá pod zkratkou EUR. Veškeré uvedené popisy zkratek a akronymů jsou bez záruky. Neručíme za pravdivost uvedených informací. Nezdá se vám vysvětlení uvedené zkratky? Možná hledáte ve špatné kategorii.

Pokud se zajímáte o historii a ještě jste nenavštívili Terezín, určitě tak učiňte. Terezín se nachází v blízkosti Litoměřic.