Zkratky

Co znamená zkratka rfz.? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

rfz.


Co znamená zkratka rfz. Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Hudební zkratky

Zkratka rfz. znamená:

rinforzando

Zkratka rfz. má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka rfz. znamená:

důrazně, zesíleně

Zkratka rfz. patří do kategorie Hudební zkratky a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Tyto stránky obsahují výklad zkratky rfz.. Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Pro vyhledání dalších významů této zkratky můžete použít formulář pro vyhledávání.

Vzpoměli byste si na to, kdo to byl Přemysl Oráč a Kněžna Libuše? Nejen o těchto mytologických postavách se dočtete v jiné části webu Superia.cz