Zkratky

Co znamená zkratka rf.? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

rf.


Co znamená zkratka rf. Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Hudební zkratky

Zkratka rf. znamená:

rinforzando

Zkratka rf. má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka rf. znamená:

důrazně, zesíleně

Zkratka rf. patří do kategorie Hudební zkratky a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě jste se dozvěděli definici zkratky rf.. Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Pro vyhledání dalších významů této zkratky můžete použít formulář pro vyhledávání.

Vzpoměli byste si na to, kdo to byl Přemysl Oráč a Kněžna Libuše? Nejen o těchto mytologických postavách se dočtete v jiné části webu Superia.cz