Zkratky

Co znamená zkratka pppp? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

pppp


Co znamená zkratka pppp Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Hudební zkratky

Zkratka pppp znamená:

pianissimo pianissimo, piano possibille

Zkratka pppp má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka pppp znamená:

s minimální silou (co nejtiššeji), tiše jak jen možno

Zkratka pppp patří do kategorie Hudební zkratky a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nyní už nejspíš víte, co se skrývá pod zkratkou pppp. Nemůžeme ručit za přesnost, správnost a aktuálnost informací. Veškeré zde uvedené informace jsou bez záruky. Nezapomeňte, že většina zkratek může mít více významů.

Vzpoměli byste si na to, kdo to byl Přemysl Oráč a Kněžna Libuše? Nejen o těchto mytologických postavách se dočtete v jiné části webu Superia.cz