Zkratky

Co znamená zkratka pizz.? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

pizz.


Co znamená zkratka pizz. Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Hudební zkratky

Zkratka pizz. znamená:

pizzicato, pizzicando

Zkratka pizz. má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka pizz. znamená:

brnkavě, drnkavě

Zkratka pizz. patří do kategorie Hudební zkratky a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nyní už víte, co znamená zkratka pizz.. Nemůžeme ručit za přesnost, správnost a aktuálnost informací. Veškeré zde uvedené informace jsou bez záruky. Nezapomeňte, že většina zkratek může mít více významů.

Vzpoměli byste si na to, kdo to byl Přemysl Oráč a Kněžna Libuše? Nejen o těchto mytologických postavách se dočtete v jiné části webu Superia.cz