Zkratky

Co znamená zkratka part.? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

part.


Co znamená zkratka part. Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Hudební zkratky

Zkratka part. znamená:

partitura

Zkratka part. patří do kategorie Hudební zkratky a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě nyní už asi víte co znamená zkratka part.. Provozovatel neručí za správnost a aktuálnost zde uvedených informací. Nezapomeňte, že většina zkratek může mít více významů.

Vzpoměli byste si na to, kdo to byl Přemysl Oráč a Kněžna Libuše? Nejen o těchto mytologických postavách se dočtete v jiné části webu Superia.cz