Zkratky

Co znamená zkratka mor.? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

mor.


Co znamená zkratka mor. Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Hudební zkratky

Zkratka mor. znamená:

morendo

Zkratka mor. má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka mor. znamená:

zkomíravě

Zkratka mor. patří do kategorie Hudební zkratky a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nyní už víte, co znamená zkratka mor.. Provozovatel neručí za správnost a aktuálnost zde uvedených informací. Nezapomeňte, že většina zkratek může mít více významů.

Víte, co je to kalač, žakár nebo ocílka?