Zkratky

Co znamená zkratka martel.? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

martel.


Co znamená zkratka martel. Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Hudební zkratky

Zkratka martel. znamená:

martellato

Zkratka martel. má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka martel. znamená:

bušivě (kladívkovým smykem)

Zkratka martel. patří do kategorie Hudební zkratky a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nyní už nejspíš víte, co se skrývá pod zkratkou martel.. Provozovatel Superia.cz neručí za správnost významů uvedených zkratek. Nezapomeňte, že většina zkratek může mít více významů.

Víte, co je to kalač, žakár nebo ocílka?