Zkratky

Co znamená zkratka legg.? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

legg.


Co znamená zkratka legg. Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Hudební zkratky

Zkratka legg. znamená:

leggiero, leggero, legermentte

Zkratka legg. má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka legg. znamená:

lehce, zlehka, lehounce

Zkratka legg. patří do kategorie Hudební zkratky a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě jste se mohli dozvědět podrobnosti o zkratce legg.. Neručíme za přesnost informací. Možnost chyb vyhrazena. Nezapomeňte, že většina zkratek může mít více významů.

Sledujete rádi filmy? Pak určitě znáte herce Dolpha Lundgrena nebo Zaca Efrona.