Zkratky

Co znamená zkratka largh.? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

largh.


Co znamená zkratka largh. Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Hudební zkratky

Zkratka largh. znamená:

larghetto

Zkratka largh. má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka largh. znamená:

Široce (méně než largo)

Zkratka largh. patří do kategorie Hudební zkratky a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nyní už nejspíš víte, co se skrývá pod zkratkou largh.. Neručíme za přesnost informací. Možnost chyb vyhrazena. Nezapomeňte, že většina zkratek může mít více významů.

Sledujete rádi filmy? Pak určitě znáte herce Dolpha Lundgrena nebo Zaca Efrona.