Zkratky

Co znamená zkratka in (c)? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

in (c)


Co znamená zkratka in (c) Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Hudební zkratky

Zkratka in (c) znamená:

označení tóniny C-moll (používané ve starých rukopisech)

Zkratka in (c) patří do kategorie Hudební zkratky a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě jste se mohli dozvědět podrobnosti o zkratce in (c). Veškeré uvedené popisy zkratek a akronymů jsou bez záruky. Neručíme za pravdivost uvedených informací. Nezapomeňte, že většina zkratek může mít více významů.

Sledujete rádi filmy? Pak určitě znáte herce Dolpha Lundgrena nebo Zaca Efrona.