Zkratky

Co znamená zkratka G. P.? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

G. P.


Co znamená zkratka G. P. Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Hudební zkratky

Zkratka G. P. znamená:

generální pauza

Zkratka G. P. má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka G. P. znamená:

všechny nástroje mají pauzu

Zkratka G. P. patří do kategorie Hudební zkratky a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě nyní už asi víte co znamená zkratka G. P.. Definice zkratek a zkratkových slov jsou bez záruky. Nezapomeňte, že většina zkratek může mít více významů.

Víte, co je nádrh, oškrt nebo zápustka?