Zkratky

Co znamená zkratka fz.? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

fz.


Co znamená zkratka fz. Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Hudební zkratky

Zkratka fz. znamená:

forzando

Zkratka fz. má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka fz. znamená:

důrazně

Zkratka fz. patří do kategorie Hudební zkratky a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nyní už nejspíš víte, co se skrývá pod zkratkou fz.. Definice zkratek a zkratkových slov jsou bez záruky. Nezapomeňte, že většina zkratek může mít více významů.

Víte, co je nádrh, oškrt nebo zápustka?