Zkratky

Co znamená zkratka FO? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

FO


Co znamená zkratka FO Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Hudební zkratky

Zkratka FO znamená:

full organ

Zkratka FO má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka FO znamená:

plným varhanním strojem, naplno

Zkratka FO patří do kategorie Hudební zkratky a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nyní už víte, co znamená zkratka FO. Definice zkratek a zkratkových slov jsou bez záruky. Nezapomeňte, že většina zkratek může mít více významů.

Víte, co je nádrh, oškrt nebo zápustka?