Zkratky

Co znamená zkratka ff? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

ff


Co znamená zkratka ff Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Hudební zkratky

Zkratka ff znamená:

fortissimo

Zkratka ff má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka ff znamená:

velmi silně

Zkratka ff patří do kategorie Hudební zkratky a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Tato stránka vám přinesla vysvětlení zkratky ff. Neručíme za pravdivost a aktuálnost informací zde uvedených. Nezapomeňte, že většina zkratek může mít více významů.

Zde naleznete pouze stručná vysvětlení zkratek. Podrobné vysvětlení zkratek naleznete na stránkách právě tady.