Zkratky

Co znamená zkratka Dm? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

Dm


Co znamená zkratka Dm Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Hudební zkratky

Zkratka Dm znamená:

drum

Zkratka Dm má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka Dm znamená:

buben

Zkratka Dm patří do kategorie Hudební zkratky a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nacházíte se na stránce s popisem zkratky Dm. Informace jsou bez záruky. Nezapomeňte, že většina zkratek může mít více významů.

Dopravní značky jsou důležité pro bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Zvlášť důležité jsou zákazové značky a upravující přednost. Opravdu je všechny znáte?