Zkratky

Co znamená zkratka dim.? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

dim.


Co znamená zkratka dim. Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Hudební zkratky

Zkratka dim. znamená:

diminuendo

Zkratka dim. má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka dim. znamená:

s ubývající silou, pomalu zeslabovat

Zkratka dim. patří do kategorie Hudební zkratky a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Tyto stránky obsahují výklad zkratky dim.. Informace jsou bez záruky. Nezapomeňte, že většina zkratek může mít více významů.

Dopravní značky jsou důležité pro bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Zvlášť důležité jsou zákazové značky a upravující přednost. Opravdu je všechny znáte?