Zkratky

Co znamená zkratka d. m.? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

d. m.


Co znamená zkratka d. m. Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Hudební zkratky

Zkratka d. m. znamená:

destra mano

Zkratka d. m. má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka d. m. znamená:

pravou rukou

Zkratka d. m. patří do kategorie Hudební zkratky a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě jste se mohli dozvědět podrobnosti o zkratce d. m.. Informace jsou bez záruky. Nezapomeňte, že většina zkratek může mít více významů.

Dopravní značky jsou důležité pro bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Zvlášť důležité jsou zákazové značky a upravující přednost. Opravdu je všechny znáte?