Zkratky

Co znamená zkratka D.? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

D.


Co znamená zkratka D. Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Hudební zkratky

Zkratka D. znamená:

discanto

Zkratka D. má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka D. znamená:

soprán

Zkratka D. patří do kategorie Hudební zkratky a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě nyní už asi víte co znamená zkratka D.. Neručíme za správnost a aktuálnost uvedených informací. Nezapomeňte, že většina zkratek může mít více významů.

Dopravní značky jsou důležité pro bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Zvlášť důležité jsou zákazové značky a upravující přednost. Opravdu je všechny znáte?