Zkratky

Co znamená zkratka cresc.? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

cresc.


Co znamená zkratka cresc. Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Hudební zkratky

Zkratka cresc. znamená:

crescendo

Zkratka cresc. má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka cresc. znamená:

znenáhla zesilovat

Zkratka cresc. patří do kategorie Hudební zkratky a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nyní už nejspíš víte, co se skrývá pod zkratkou cresc.. Neručíme za správnost a aktuálnost uvedených informací. Nezapomeňte, že většina zkratek může mít více významů.

Dopravní značky jsou důležité pro bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Zvlášť důležité jsou zákazové značky a upravující přednost. Opravdu je všechny znáte?