Zkratky

Co znamená zkratka ČF? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

ČF


Co znamená zkratka ČF Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Hudební zkratky

Zkratka ČF znamená:

Česká filharmonie

Zkratka ČF patří do kategorie Hudební zkratky a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě jste se mohli dozvědět podrobnosti o zkratce ČF. Neručíme za správnost a aktuálnost uvedených informací. Nezapomeňte, že většina zkratek může mít více významů.

Dopravní značky jsou důležité pro bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Zvlášť důležité jsou zákazové značky a upravující přednost. Opravdu je všechny znáte?