Zkratky

Co znamená zkratka TF? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

TF


Co znamená zkratka TF Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Fyzikální jednotky

Zkratka TF znamená:

Terafarad

Zkratka TF patří do kategorie Fyzikální jednotky a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nyní už nejspíš víte, co se skrývá pod zkratkou TF. Definice zkratek a zkratkových slov jsou bez záruky. Nezdá se vám vysvětlení uvedené zkratky? Možná hledáte ve špatné kategorii.

Slyšeli jste o profesi merchandiser nebo mediátor?