Zkratky

Co znamená zkratka rad? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

rad


Co znamená zkratka rad Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Fyzikální jednotky

Zkratka rad znamená:

radián

Zkratka rad patří do kategorie Fyzikální jednotky a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nyní už nejspíš víte, co se skrývá pod zkratkou rad. Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Nezdá se vám vysvětlení uvedené zkratky? Možná hledáte ve špatné kategorii.

Dopravní značky jsou důležité pro bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Zvlášť důležité jsou zákazové značky a upravující přednost. Opravdu je všechny znáte?