Zkratky

Co znamená zkratka R? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

R


Co znamená zkratka R Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Fyzikální jednotky

Zkratka R znamená:

Elektrický odpor

Zkratka R patří do kategorie Fyzikální jednotky a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nyní už nejspíš víte, co se skrývá pod zkratkou R. Nemůžeme ručit za přesnost, správnost a aktuálnost informací. Veškeré zde uvedené informace jsou bez záruky. Pro vyhledání dalších významů této zkratky můžete použít formulář pro vyhledávání.

Dopravní značky jsou důležité pro bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Zvlášť důležité jsou zákazové značky a upravující přednost. Opravdu je všechny znáte?