Zkratky

Co znamená zkratka kN? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

kN


Co znamená zkratka kN Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Fyzikální jednotky

Zkratka kN znamená:

Kilonewton

Zkratka kN patří do kategorie Fyzikální jednotky a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nacházíte se na stránce s popisem zkratky kN. Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Nezdá se vám vysvětlení uvedené zkratky? Možná hledáte ve špatné kategorii.

Dopravní značky jsou důležité pro bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Zvlášť důležité jsou zákazové značky a upravující přednost. Opravdu je všechny znáte?