Zkratky

Co znamená zkratka .org? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

.org


Co znamená zkratka .org Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Domény

Zkratka .org znamená:

organization

Zkratka .org má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka .org znamená:

Organizace

Zkratka .org patří do kategorie Domény a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě jste se mohli dozvědět podrobnosti o zkratce .org. Nemůžeme ručit za přesnost, správnost a aktuálnost informací. Veškeré zde uvedené informace jsou bez záruky. Pro vyhledání dalších významů této zkratky můžete použít formulář pro vyhledávání.

Znáte vlajky měst ČR? Například vlajka Hradce Králové, vlajka Litoměřic nebo vlajka Litvínova?