Zkratky

Co znamená zkratka .int? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

.int


Co znamená zkratka .int Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Domény

Zkratka .int znamená:

international organizations

Zkratka .int má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka .int znamená:

Mezinárodní organizace

Zkratka .int patří do kategorie Domény a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě nyní už asi víte co znamená zkratka .int. Provozovatel neručí za správnost a aktuálnost zde uvedených informací. Pro vyhledání dalších významů této zkratky můžete použít formulář pro vyhledávání.

Jste zamilovaní? Pokud je odpověď kladná, pošlete svému miláčkovi zamilovanou SMS. SMS pro kluka nebo SMS pro holku jsou zdarma.