Zkratky

Co znamená zkratka .com? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

.com


Co znamená zkratka .com Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Domény

Zkratka .com znamená:

commercial

Zkratka .com má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka .com znamená:

Obchod

Zkratka .com patří do kategorie Domény a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nyní už nejspíš víte, co se skrývá pod zkratkou .com. Provozovatel neručí za správnost a aktuálnost zde uvedených informací. Pro vyhledání dalších významů této zkratky můžete použít formulář pro vyhledávání.

Slyšeli jste o Svaté Hoře v Příbrami? O tomto mariánském poutním místě se více dozvíte zde.