Zkratky

Co znamená zkratka UFGF? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

UFGF


Co znamená zkratka UFGF Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Chat a diskuze

Zkratka UFGF znamená:

Use (The) F*cking Google First

Zkratka UFGF má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka UFGF znamená:

Nejdřív dop*dele použij Google

Zkratka UFGF patří do kategorie Chat a diskuze a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Na této stránce jste se dozvěděli, co znamená zkratka UFGF. Neručíme za přesnost informací. Možnost chyb vyhrazena. Pro vyhledání dalších významů této zkratky můžete použít formulář pro vyhledávání.

Znáte dobře státní vlajky? Víte, jak vypadá vlajka Rwandy, vlajka Peru nebo vlajka Japonska?