Zkratky

Co znamená zkratka RTFH? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

RTFH


Co znamená zkratka RTFH Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Chat a diskuze

Zkratka RTFH znamená:

Read The F*cking Help

Zkratka RTFH má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka RTFH znamená:

Přečti si tu zas*anou napovědu

Zkratka RTFH patří do kategorie Chat a diskuze a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě nyní už asi víte co znamená zkratka RTFH. Informace jsou bez záruky. Pro vyhledání dalších významů této zkratky můžete použít formulář pro vyhledávání.

Víte co je to docx, ods nebo avi? Jedná se o přípony souborů.