Zkratky

Co znamená zkratka RTFA? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

RTFA


Co znamená zkratka RTFA Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Chat a diskuze

Zkratka RTFA znamená:

Read The F*cking Article

Zkratka RTFA má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka RTFA znamená:

Přečti si ten zas*aný článek

Zkratka RTFA patří do kategorie Chat a diskuze a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě jste se mohli dozvědět podrobnosti o zkratce RTFA. Informace jsou bez záruky. Pro vyhledání dalších významů této zkratky můžete použít formulář pro vyhledávání.

Pokud se zajímáte o historii a ještě jste nenavštívili Terezín, určitě tak učiňte. Terezín se nachází v blízkosti Litoměřic.