Zkratky

Co znamená zkratka NAN? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

NAN


Co znamená zkratka NAN Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Chat a diskuze

Zkratka NAN znamená:

Not a number

Zkratka NAN má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka NAN znamená:

Nesdělím číslo, nemám číslo

Zkratka NAN patří do kategorie Chat a diskuze a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nyní už nejspíš víte, co se skrývá pod zkratkou NAN. Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Pro vyhledání dalších významů této zkratky můžete použít formulář pro vyhledávání.

Máte občas problémy s operačním systémem Windows? Nejste v tom sami. Část lidí tyto problémy řeší přechodem na jiný operační systém a část díky vzteku vymýšlí vtipy o Windows.