Zkratky

Co znamená zkratka KISS? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

KISS


Co znamená zkratka KISS Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Chat a diskuze

Zkratka KISS znamená:

Keep it simple, stupid

Zkratka KISS má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka KISS znamená:

Udělej to jednoduše, hlupáku

Zkratka KISS patří do kategorie Chat a diskuze a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě jste se mohli dozvědět podrobnosti o zkratce KISS. Provozovatel neručí za správnost a aktuálnost zde uvedených informací. Nezapomeňte, že většina zkratek může mít více významů.

Máte občas problémy s operačním systémem Windows? Nejste v tom sami. Část lidí tyto problémy řeší přechodem na jiný operační systém a část díky vzteku vymýšlí vtipy o Windows.