Zkratky

Co znamená zkratka JFGI? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

JFGI


Co znamená zkratka JFGI Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Chat a diskuze

Zkratka JFGI znamená:

Just F*cking Google It

Zkratka JFGI má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka JFGI znamená:

Sakra, vygoogli si to

Zkratka JFGI patří do kategorie Chat a diskuze a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nyní už víte, co znamená zkratka JFGI. Provozovatel neručí za správnost a aktuálnost zde uvedených informací. Nezapomeňte, že většina zkratek může mít více významů.

Pokud se zajímáte o historii a ještě jste nenavštívili Terezín, určitě tak učiňte. Terezín se nachází v blízkosti Litoměřic.