Zkratky

Co znamená zkratka IMO? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

IMO


Co znamená zkratka IMO Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Chat a diskuze

Zkratka IMO znamená:

In My Opinion

Zkratka IMO má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka IMO znamená:

Dle mého názoru

Zkratka IMO patří do kategorie Chat a diskuze a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě nyní už asi víte co znamená zkratka IMO. Provozovatel Superia.cz neručí za správnost významů uvedených zkratek. Nezapomeňte, že většina zkratek může mít více významů.

Slyšeli jste o Svaté Hoře v Příbrami? O tomto mariánském poutním místě se více dozvíte zde.