Zkratky

Co znamená zkratka GTG? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

GTG


Co znamená zkratka GTG Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Chat a diskuze

Zkratka GTG znamená:

Got to go

Zkratka GTG má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka GTG znamená:

Musím jít

Zkratka GTG patří do kategorie Chat a diskuze a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Nyní už víte, co znamená zkratka GTG. Neručíme za přesnost informací. Možnost chyb vyhrazena. Nezapomeňte, že většina zkratek může mít více významů.

Máte občas problémy s operačním systémem Windows? Nejste v tom sami. Část lidí tyto problémy řeší přechodem na jiný operační systém a část díky vzteku vymýšlí vtipy o Windows.