Zkratky

Co znamená zkratka GTB? Význam zkratek, zkratkových slov a akronymů

GTB


Co znamená zkratka GTB Význam zkratky, akronymu? Kategorie: Chat a diskuze

Zkratka GTB znamená:

Go to bed

Zkratka GTB má svůj ekvivalent v češtině (volný překlad). Zkratka GTB znamená:

Jdu do postele

Zkratka GTB patří do kategorie Chat a diskuze a jejich zkratky, zkratková slova a akronymy

Právě jste se dozvěděli definici zkratky GTB. Neručíme za přesnost informací. Možnost chyb vyhrazena. Nezapomeňte, že většina zkratek může mít více významů.

Slyšeli jste o Svaté Hoře v Příbrami? O tomto mariánském poutním místě se více dozvíte zde.